VÍDEO 1 – Concentración motera «Os Reventapistóns» en Ribeira – Momentos previos a la ruta vespertina